HIỆN TẠI BÁNH DANISA TẠI CHÚNG TÔI ĐÃ HẾT HÀNG, HẸN QUÍ KHÁCH NĂM SAU

ĐIỆN THOẠI MUA HÀNG NGAY: HẾT HÀNG

ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, MUA SỈ: HẾT HÀNG

Đại lý bánh Danisa tại tp HCM

Đại lý bánh Danisa tại tp HCM liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart, trung tâm thương mại chung cư Linh Trung, số 6-8 đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM .

Đại lý bánh Danisa tại tp HCM

Đại lý bánh Danisa tại tp HCM các quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Tân Bình, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận ...

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 12

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 12 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 12"

Oct 11, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 11

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 11 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 11"

Oct 11, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 10

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 10 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 10"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 9

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 9 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 9"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 8

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 8 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 8"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 7

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 7 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 7"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 6

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 6 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 6"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 5

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 5 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 5"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 4

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 4 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 4"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 3

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 3 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 3"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 2

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 2 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 2"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 1

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 1 liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận 1"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Thủ Đức

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Thủ Đức liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Thủ Đức"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Bình Thạnh

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Bình Thạnh liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Bình Thạnh"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Tân Bình

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Tân Bình liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Tân Bình"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Bình Tân

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Bình Tân liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Bình Tân"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Gò Vấp

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Gò Vấp liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa hoặc 0966.799.544 gặp anh Hà, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Gò Vấp"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Nhà Bè

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Nhà Bè liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart, trung tâm thương mại chung cư Linh Trung

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Nhà Bè"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Hóc Môn

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Hóc Môn liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart, trung tâm thương mại chung cư Linh Trung

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Hóc Môn"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Củ Chi

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Củ Chi liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart, trung tâm thương mại chung cư Linh Trung

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Củ Chi"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Cần Giờ

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Cần Giờ liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart, trung tâm thương mại chung cư Linh Trung

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Cần Giờ"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Bình Chánh

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Bình Chánh liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart, trung tâm thương mại

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM huyện Bình Chánh"

Oct 10, 2016

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Tân Phú

Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Tân Phú liên hệ số điện thoại 0961.960.975 gặp chị Hồng Danisa, địa chỉ shop tại siêu thị Happy Mart

Continue reading "Đại lý phân phối bánh Danisa tại tp HCM quận Tân Phú"

Oct 10, 2016

Danisa - bán bánh Danisa - Đại lý Danisa TPHCM

Danisa - bán bánh Danisa - Đại lý Danisa TPHCM, phân phối bánh Danisa giá sỉ & rẻ, giao hàng toàn quốc, điện thoại 0961960975

Continue reading "Danisa - bán bánh Danisa - Đại lý Danisa TPHCM"

Oct 10, 2016

Đại lý Danisa tại tphcm

Đại lý Danisa tại tphcm tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart, điện thoại mua hàng 0961.960.975, địa chỉ trung tâm thương mại chung cư Linh Trung, số 6-8 đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

Continue reading "Đại lý Danisa tại tphcm"

Oct 10, 2016

Phân biệt Dansia giả, Danisa thiệt

Phân biệt Dansia giả, Danisa thiệt như thế nào ? Làm sao mua được bánh Danisa uy tín & chất, giá cả hợp lý ?

Continue reading "Phân biệt Dansia giả, Danisa thiệt"

Oct 10, 2016

Giá Danisa

Giá Danisa gồm 4 loại 200g, 454g, 681, 908g được bán tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Giá Danisa"

Oct 10, 2016

Danisa 908g

Danisa 908g giá bao nhiêu 1 hộp, mua sỉ & lẻ ở đâu giá tốt nhất ? Hãy đến với siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart, điện thoại 0961960975

Continue reading "Danisa 908g"

Oct 10, 2016

Danisa 681g

Danisa 681g giá bao nhiêu ? mua ở đâu uy tín & chất lượng, giá rẻ nhất, liên hệ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Danisa 681g"

Oct 10, 2016

Danisa 454g

Danisa 454g kích thước, hình dạng, trọng lượng như thế nào ? Giá bao nhiêu ? cach mua bánh Danisa 454g rẻ, tốt & uy tín nhất trên thị trường

Continue reading "Danisa 454g"

Oct 10, 2016

Danisa 200g

Danisa 200g giá bao nhiêu 1 hộp ? muốn mua bánh Danisa 200g chất lượng, uy tín, giá rẻ nhất trên thị trường là mua ở đâu ?

Continue reading "Danisa 200g"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa tại Phú Quốc

Đại lý bánh Danisa tại Phú Quốc, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart trung tâm thương mại chung cư Linh Trung

Continue reading "Đại lý bánh Danisa tại Phú Quốc"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa tại Phan Thiết

Đại lý bánh Danisa tại Phan Thiết, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa tại Phan Thiết"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa tại Nha Trang

Đại lý bánh Danisa tại Nha Trang, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa tại Nha Trang"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa tại Cần Thơ

Đại lý bánh Danisa tại Cần Thơ, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart trung tâm thương mại chung cư Linh Trung

Continue reading "Đại lý bánh Danisa tại Cần Thơ"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa tại Quy Nhơn

Đại lý bánh Danisa tại Quy Nhơn, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart trung tâm thương mại chung cư Linh Trung

Continue reading "Đại lý bánh Danisa tại Quy Nhơn"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa tại Đà Lạt

Đại lý bánh Danisa tại Đà Lạt, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart trung tâm thương mại chung cư Linh Trung

Continue reading "Đại lý bánh Danisa tại Đà Lạt"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại lý bánh Danisa Bà Rịa - Vũng Tàu, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa Bà Rịa - Vũng Tàu"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa Thủ Dầu Một Bình Dương

Đại lý bánh Danisa Thủ Dầu Một Bình Dương, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart trung tâm thương mại chung cư Linh Trung

Continue reading "Đại lý bánh Danisa Thủ Dầu Một Bình Dương"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa Biên Hòa Đồng Nai

Đại lý bánh Danisa Biên Hòa Đồng Nai, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart trung tâm thương mại

Continue reading "Đại lý bánh Danisa Biên Hòa Đồng Nai"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa phường Tân Thới Hòa quận Tân Phú TPHCM

Đại lý bánh Danisa phường Tân Thới Hòa quận Tân Phú TPHCM, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa phường Tân Thới Hòa quận Tân Phú TPHCM"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa phường Hiệp Tân quận Tân Phú TPHCM

Đại lý bánh Danisa phường Hiệp Tân quận Tân Phú TPHCM, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa phường Hiệp Tân quận Tân Phú TPHCM"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa phường Hòa Thạnh quận Tân Phú TPHCM

Đại lý bánh Danisa phường Hòa Thạnh quận Tân Phú TPHCM, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa phường Hòa Thạnh quận Tân Phú TPHCM"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa phường Phú Trung quận Tân Phú TPHCM

Đại lý bánh Danisa phường Phú Trung quận Tân Phú TPHCM, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa phường Phú Trung quận Tân Phú TPHCM"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa phường Phú Thạnh quận Tân Phú TPHCM

Đại lý bánh Danisa phường Phú Thạnh quận Tân Phú TPHCM, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa phường Phú Thạnh quận Tân Phú TPHCM"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa phường Thọ Hòa quận Tân Phú TPHCM

Đại lý bánh Danisa phường Thọ Hòa quận Tân Phú TPHCM, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa phường Thọ Hòa quận Tân Phú TPHCM"

Oct 09, 2016

Đại lý bánh Danisa phường Tân Thành quận Tân Phú TPHCM

Đại lý bánh Danisa phường Tân Thành quận Tân Phú TPHCM, liên hệ số điện thoại 0961.960.975 là đại lý bánh Danisa tại TPHCM & Việt Nam, địa chỉ siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Continue reading "Đại lý bánh Danisa phường Tân Thành quận Tân Phú TPHCM" Bán bánh Danisa tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart

Oct 06, 16 09:57 AM

Bán bánh Danisa tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart, địa chỉ trung tâm thương mại chung cư Linh Trung, số 6-8 đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM, điện thoại 0961.960.975 .

XEM NGAY

 • Đại lý bánh Danisa tphcm

  Sep 29, 16 09:51 AM

  Đại lý bánh Danisa tphcm ai cũng biết là tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart, mua lẻ, mua sỉ, bán buôn & đăng ký chi nhánh liên hệ số điện thoại 0961.960.975 hoặc 0966.799.544

  XEM NGAY

 • Shop bán bánh Danisa

  Sep 27, 16 02:29 AM

  Shop bán bánh Danisa tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart, địa chỉ trung tâm thương mại chung cư Linh Trung, số 6-8 đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM, điện thoại 0961.960.975

  XEM NGAY

 • Phân phối bánh Danisa

  Sep 27, 16 02:27 AM

  Phân phối bánh Danisa tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart, địa chỉ trung tâm thương mại chung cư Linh Trung, số 6-8 đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM, điện thoại 0961.960.975

  XEM NGAY

 • Ở đâu bán bánh Danisa ?

  Sep 27, 16 02:25 AM

  Bạn muốn mua bánh Danisa để ăn, để bán hay là để tặng cho người thân nhân dịp các ngày lễ, tết thì hãy đến với cửa hàng của chúng tôi

  XEM NGAY

 • Mua trực tuyến bánh Danisa

  Sep 27, 16 02:23 AM

  Mua trực tuyến bánh Danisa tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart, địa chỉ trung tâm thương mại chung cư Linh Trung, số 6-8 đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM,

  XEM NGAY

 • Mua Online bánh Danisa

  Sep 27, 16 02:21 AM

  Mua Online bánh Danisa tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart, địa chỉ trung tâm thương mại chung cư Linh Trung, số 6-8 đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

  XEM NGAY

 • Mua lẻ bánh Danisa ở đâu ?

  Sep 27, 16 02:19 AM

  Mua lẻ bánh Danisai tại siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart, địa chỉ trung tâm thương mại chung cư Linh Trung, số 6-8 đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM, điện thoại 0961.960.975

  XEM NGAY

  BÁNH DANISA - HƯƠNG VỊ HOÀNG GIA

  BÁNH DANISA - HƯƠNG VỊ HOÀNG GIABÁNH DANISA - HƯƠNG VỊ HOÀNG GIA

  Sở dĩ bánh Danisa được mệnh danh là " hương vị hoàng gia " vì bánh này thường dành cho những gia đình có điều kiện, giàu có ăn hoặc được mua biếu vào dịp lễ, tết. Có khi bánh này ở Việt Nam thường được mua tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu, Huế, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Biên Hòa ....

  BÁNH DANISA ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NƯỚC NÀO ?

  Phải nói là hiện nay nhiều tầng lớp có điều kiện, có khi gọi là khá giả tại Việt Nam thường có thói quen ăn sáng với Bánh Danisa với 1 ly sữa. Hương vị thơm ngon của nó thật là khó cưỡng, người ta tự hỏi đất nước nào sản xuất bánh Danisa mà tuyệt vời vậy ?

  Bánh Danisa Cookies là loại bánh quy bơ được sản xuất tại đất nước Đông Nam Á là Indonesia, rất gần Việt Nam của chúng ta, bởi nhà máy tập đoàn hàng đầu Indonesia Mayora với công nghệ châu Âu của Đan Mạch.

  Bánh Danisa gồm thành phần gì ?

  Thành phần bánh Danisa: Bột lúa mì, bơ, đường, dừa, trứng, nho, sữa bột, muối, bột nở, vani… được sản xuất bởi dây truyền công nghệ hàng đầu Châu Âu và qua nhiều công đoạn kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng nên người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng bánh này .

  Bánh Danisa - món quà tết tuyệt vời

  Bánh Danisa - món quà tết tuyệt vờiBánh Danisa - món quà tết tuyệt vời

  Còn gì ý nghĩa hơn khi bạn tặng cho bạn bè, gia đình, nhân viên, đồng nghiệp & những người bạn yêu thương trong dịp tết ( sắp tới tết 2017 rồi) với bánh quy Danisa. Mình thường rất hay mua bánh Danisa làm quà tết cho những người mình yêu thương trong dịp tết. Đầu tiên mình cảm nhận mùi thơm của dừa hòa quyện với đường, trứng. Thứ hai là độ mịn màng  bởi lớp bột mềm mịn cứ tan nhẹ trên lưỡi, rồi mình lại thấy vị sữa bột bám ngay trên từng chiếc bánh đánh thức giác quan cảm thụ trên lưỡi, kế tiếp là vị bơ béo một tí, thơm lừng vòm họng và sau cùng khi tất cả tan hết thì cổ họng đọng lại cái vị ngọt thơm ngon.

  Cứ mỗi lần về quê ( quê mình ở Bình Định nhé :D) thăm nhà mình đều không quên mua vài hộp để làm quà. Tối tối, cùng ba má ăn bánh Danisa, nhâm nhi trà và nhìn bọn trẻ ( mình thì chưa có vợ, có con, chỉ có mấy đứa cháu thôi ah :D) thích thú thưởng thức bánh mới thấy cuộc sống đáng yêu biết dường nào. Vì vậy, nếu bạn do dự không biết tết 2017 này tặng quà gì cho người thân thì hãy lựa chọn bánh quy Danisa - mang hương vị ngọt ngào, yêu thương chân thành cho những người mà bạn yêu quí .

  Bánh Danisa có mấy loại ?

  Tại thị trường Việt Nam, bánh Danisa có 4 loại với các kích thước khác nhau & khối lượng như sau:

  1. Bánh quy bơ Danisa butter 200g
  2. Bánh quy bơ Danisa butter 454g
  3. Bánh quy bơ Danisa butter 681g
  4. Bánh quy bơ Danisa butter 908g

  Bảng giá Bánh Danisa tại Happy Mart

  Bánh Danisa tại Happy MartBánh Danisa

  Siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart tự hào là đại lý chính thức bánh Danisa tại Việt Nam. Chúng tôi bán bánh Danisa giá sỉ, lẻ, Online trên mạng & tuyển chi nhánh trên toàn quốc. Sau đây là bảng giá lẻ của chúng tôi bán trên thị trường. Giá này theo đổi theo thời điểm & theo mùa ( đặc biết tết giá sẽ tăng cao do nhu cầu mua nhiều nên quí khách vui lòng đặt mua sớm). Quí khách nên mua tại đại lý Happy Mart để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả .

  • Bánh Danisa 200g giá 55K
  • Bánh Danisa 454g giá 120K
  • Bánh Danisa 681g giá 180K
  • Bánh Danisa 908g giá 230K

  Đăc biệt , khi mua bánh Danisa tại Happy Mart sẽ được hỗ trợ tiền SHIP, có quà tặng độc đáo từ chúng tôi. Liên hệ điện thoại: 09661960975 . Có hỗ trỡ hóa đơn đỏ, hóa đơn giá trị gia tăng VAT ( 10%) cho doanh nghiệp, công ty .

  Cách mua bánh Danisa

  Siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart bán bánh Danisa giá lẻ, sỉ, bán trực tuyến Online, tuyển chi nhánh .Siêu thị Hạnh Phúc Happy Mart bán bánh Danisa giá lẻ, sỉ, bán trực tuyến Online, tuyển chi nhánh .

  Để mua bánh Danisa ( sỉ, lẻ) thật đơn giản bạn chỉ cần làm theo các cách sau:

  CÁCH 1: MUA TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI LÝ

  Đây là cách đơn giản nhất & dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất để mua bánh Danisa. Nếu các bạn ở TPHCM có thể đến địa chỉ SHOP của chúng tôi tại địa chỉ sau: Siêu Thị Hạnh Phúc Happy Mart Thủ Đức, tầng thương mại chung cư Linh Trung, số 6-8 đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM. Siêu thị Happy Mart gần cạnh bên bệnh viện đa khoa Thủ Đức trên đường Lê Văn Chí, gần ngã tư Thủ Đức, đại học Sư Phạm Kĩ Thuật, đại học Nông Lâm, làng đại học, suối Tiên .... Nếu bạn ở xa có thể nhờ người thân, bạn bè, đồng nghiệp ... ở đây ghé mua cho tiết kiệm chi phí ( Ở đây chúng tôi bán rất nhiều mặt hàng, đặc biệt là quà tết). Nếu khách hàng ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao hàng qua bưu điện, qua xe khách ... Điện thoại hỗ trợ: 09661960975 . BẤM VÀO ĐÂY XEM BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG.

  CÁCH 2: GỌI ĐIỆN THOẠI TRỰC TIẾP

  Chúng tôi tôi khuyên các bạn nên làm theo cách này để được liên hệ & mua được bánh Danisa ( trực tiếp & trực tuyến ) nhanh chóng nhất.

  ĐIỆN THOẠI CHÍNH: 09616960975 

  ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ: 09667799544

  Nếu các bạn ở Hà Nội & phía Bắc có thể mua bánh Quy Danisa tại siêu thị Milida Mart, số 47 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội . Điện thoại: 0989.864.866 - 0904.864.866

  CÁCH 3: MUA HÀNG QUA FACEBOOK

  Bạn có thể liên hệ mua hàng qua Facebook bằng cách CHAT trực tiếp qua nhân viên của chúng tôi. Mua bánh Danisa qua 2 facebook này nha:

  Bấm vào đây để liên hệ Facebook

  CÁCH 4: MUA HÀNG QUA EMAIL

  Bạn cũng có thể mua hàng qua Email này của chúng tôi:

  Email: sieuthihanhphuchappymart@gmail.com 

  CÁCH 5: GỬI BÌNH LUẬN

  BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI BÌNH LUẬN MUA HÀNG